Internering

Wat is een forensisch psychiatrisch centrum?

Een forensisch psychiatrisch centrum is een gesloten instelling voor de opvang van geïnterneerden. De instelling is vergelijkbaar met een psychiatrisch ziekenhuis maar waar een hoge graad van beveiliging is voorzien.

 

Er worden strenge eisen gesteld aan de beveiliging van de directe omgeving rond het centrum. Die is vergelijkbaar met die van een nieuwe gevangenis. De beveiliging in het gebouw zelf is vergelijkbaar met die van een gesloten psychiatrisch ziekenhuis.

 

Wie wordt in een forensisch psychiatrisch centrum opgenomen?

In een forensisch psychiatrisch centrum worden personen opgevangen die in aanraking zijn gekomen met het gerecht en ontoerekeningsvatbaar zijn verklaard. Die personen worden in de gerechtelijke wereld gedefinieerd als ‘geïnterneerden’. Internering is geen veroordeling en een geïnterneerde hoort niet thuis in een klassieke gevangenis.

 

Deze geïnterneerden kunnen (nog) niet terecht in de gewone psychiatrie en moeten opgenomen worden in een meer gespecialiseerd psychiatrisch ziekenhuis zijnde het forensisch psychiatrisch centrum. Zo’n opname of internering is een maatregel die zowel de persoon in kwestie als de samenleving beschermt.

 

Van zodra een geïnterneerde in het centrum toekomt, wordt hij behandeld als een psychiatrische patiënt. In het centrum krijgt iedere patiënt een aangepaste therapie en psychologische begeleiding, zoals in een gewoon, psychiatrisch ziekenhuis. Het forensisch psychiatrisch centrum werkt dan ook samen met de gewone psychiatrische ziekenhuizen om onder meer kennis en ervaring uit te wisselen.

 

Het uiteindelijke doel is dat de patiënten nadat ze genezen zijn verklaard, terug in de samenleving worden opgenomen.

 

Welke behandeling krijgen de patiënten?

 

Iedere patiënt doorloopt een individueel behandelingstraject, naargelang hun psychische toestand.
Bij hun aankomst in het centrum worden ze opgenomen in de observatie- en oriëntatie-eenheid. Ze worden er gescreend en voor iedere patiënt wordt een specifiek, individueel behandelingstraject uitgestippeld. Patiënten die tijdelijk onhandelbaar zijn, worden opgenomen in de crisisafdeling.

 

In de intensieve behandelingseenheid krijgt iedere patiënt de aangepaste psychiatrische begeleiding en therapie; de algemene verpleegeenheid voorziet in de (para)medische begeleiding van elke patiënt. Nadat de patiënt genezen wordt verklaard, wordt hij heropgenomen in de samenleving.

De Regie der Gebouwen bouwt op Linkeroever te Antwerpen een Forensisch Psychiatrisch Centrum voor de opvang van 180 geïnterneerden. In januari 2014 zijn de bouwwerken gestart en in 2016 zal ...
Op 6 mei 2014 werd het nieuwe forensisch psychiatrisch centrum in Gent ingehuldigd. Het centrum ter beschikking gesteld aan de FOD Justitie kan circa 270 mannelijke geïnterneerde patiënten met een ...
In 2009 werd een afdeling beveiligde zorg voor geïnterneerden geopend. Het nieuwe gebouw is volledig afgescheiden van de andere gebouwen van de gevangenis van Merksplas.
De Regie der Gebouwen bouwde de inrichting tot bescherming van de maatschappij begin de jaren zeventig voor het ministerie van Justitie. De Regie voerde renovatiewerken uit in 2009.